ceturtdiena, 2009. gada 3. decembris

Translit directory names

#!/bin/bash

DIREKTORIJA="/home/bh/test/";

ls -d $DIREKTORIJA*/ | while read -r FILE

do

mv -v "$FILE" `echo "$FILE" | iconv -f UTF-8 -t ASCII//TRANSLIT -c | tr ' ' '_'`

done
5509670949271763612314760777070087154

1 komentārs:

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas var nebūt pieejams šī bloga publiskajā daļā.