trešdiena, 2011. gada 5. oktobris

Lattelecom — Gada piedāvājums

Piesakot jebkuru Mājas komplektu tikai līdz 13.novembrim,
veselu gadu abonēšanas maksa būs tikai Ls 11,90 mēnesī!

Noteikumi

— Piedāvājums spēkā no 3.10. līdz 13.11.2011., slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem.

Piedāvājums neattiecas uz Mājas komplektu VIP un Virszemes TV komplektu.

— Piedāvājums spēkā klientiem, kam vēl nav Lattelecom internets.

— Interneta modems / pieslēgšanas paka, kā arī Interaktīvās televīzijas modems / pieslēgšanas paka ir bez maksas.

— Īpašā abonēšanas maksa Ls 11,90 ir pirmos 12 mēnešus no pakalpojuma ierīkošanas brīža.

— 100% atlaide Visu tematisko paku abonēšanas maksai ir pirmos 12 mēnešus no pakalpojuma ierīkošanas brīža. Sākot ar 13. mēnesi, par Visām tematiskajām pakām tiek piemērota maksa Ls 6,55 mēnesī. Klients var turpināt izmantot Visas tematiskās pakas, izvēlēties mazāku tematisko paku skaitu vai arī tās noņemt. Vienas tematiskās pakas cena Ls 1,92 mēnesī. Tematisko paku maiņa, noņemšana ir bez maksas.

— Piesakot Mājas komplektu, pirmos 12 mēnešus katru mēnesi tiek piešķirtas 30 bezmaksas sarunu minūtes, kuras var izmantot sarunām uz jebkuru ārvalsti vai jebkuru Latvijas mobilo tīklu. Bezmaksas sarunu minūtes jāizmanto viena norēķinu perioda laikā, tās nevar sakrāt un izmantot vēlāk.

Sākot ar 13. mēnesi jau no pirmās starptautisko / mobilo sarunu minūtes tiks piemēroti Mājas komplektam noteiktie sarunu tarifi.

— Ilgtermiņa līguma darbības laikā var pāriet uz cita ātruma internetu / pāriet no Mājas komplekta uz internetu un otrādi, noslēdzot jaunu līgumu uz 24 mēnešiem.

— Jauniem klientiem pakalpojumu ierīkošana bez maksas. Lattelecom speciālists ierīkos pakalpojumu, kā arī piegādās pakalpojumu lietošanai nepieciešamās iekārtas.

— Esošajiem tālruņa līnijas abonentiem interneta un televīzijas ierīkošana bez maksas, izmantojot Interneta un Televīzijas pieslēgšanas pakas. Interneta un televīzijas pieslēgšanas pakas piegādās kurjers. Piegāde ir bez maksas.

— Ja klients atsakās no pakalpojuma vai tā nodrošināšana tiek izbeigta klienta vainas dēļ pirms pakalpojuma izmantošanas minimālā termiņa beigām, papildus jau veiktajiem maksājumiem tiek piemērots līgumsods, kas tiek aprēķināts proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai:

• Pakalpojumiem Mājas komplekts ekonomiskais, Internets ekonomiskais tiek piemērots līgumsods Ls 70,00 (Ls 2,92 par katru mēnesi līdz līguma minimālā termiņa beigām);

• Pakalpojumiem Mājas komplekts (1,2,3,4), Mājas komplekts – optika (1,3,4), Internets (1,2,3,4), Internets – optika (1,3,4) tiek piemērots līgumsods Ls 120,00 (Ls 5,00 par katru mēnesi līdz līguma minimālā termiņa beigām).

• Pakalpojumiem Mājas komplekts ar TV, Interaktīvā TV tiek piemērots līgumsods Ls 150,00 (Ls 6,25 par katru mēnesi līdz līguma minimālā termiņa beigām);

— Piedāvājums neattiecas uz Mājas komplektu VIP un Virszemes TV komplektu.

— Pakalpojumus var ierīkot vietās, kur tas tehniski iespējams.

— Lūdzu, ievērojiet! Šis piedāvājums nevar tikt kombinēts ar citiem akciju piedāvājumiem.

Piesakot pakalpojumu internetā, katrs saņems vienreizējo atlaidi pirmajā rēķinā Ls 5!
55096709492717636122595625468738543546

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas var nebūt pieejams šī bloga publiskajā daļā.