svētdiena, 2008. gada 21. decembris

Windows Last Shutdown

VBScript Script File:
strValueName = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\" _
& "ShutdownTime"
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Ar = oShell.RegRead(strValueName)
Term = Ar(7)*(2^56) + Ar(6)*(2^48) + Ar(5)*(2^40) + Ar(4)*(2^32) _
+ Ar(3)*(2^24) + Ar(2)*(2^16) + Ar(1)*(2^8) + Ar(0)
Days = Term/(1E7*86400)
WScript.Echo "ShutdownTime = " & CDate(DateSerial(1601, 1, 1) + Days) _
& " UTC"
55096709492717636127274602309164629809

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas var nebūt pieejams šī bloga publiskajā daļā.